BUGÜN 14 MART TIP BAYRAMI


Sağlık; özveri, gönüllük ve vicdanının birleştiği, toplumsal sorumluluğu yüksek olan kişilerin işidir. Bu nedenle, çalışma koşulları ve talepleri açısından tüm sağlık çalışanlarının ve bağlı bulundukları örgütlerin görüşleri dikkate alınmalıdır.

Oysa AKP İktidarı’nın; Performansa dayalı çalışma sistemi ve tam gün yasası ile dayattığı çalışma koşulları sağlık politikalarının çöktüğünü göstermektedir. Parası olanın tedavi olabildiği bu sistem, eşit ve nitelikli sağlık hizmeti alamayan vatandaşlarla hekimlerimizi karşı karşıya getirmektedir.
Gezi Direnişi’nde hekimlik ve insanlık görevini yerine getiren doktorlarımızın yargılandığı,
Mesleki tecrübe ve uzmanlığın önemsenmediği,
Eğitim-araştırma hastanelerinin işletme gibi çalıştırıldığı,
Sağlığın taşeronlaştırıldığı,
Tıp fakültelerinin eğitim odaklı olmaktan çıkarıldığı bu dönemde sağlık çalışanlarımızın toplumumuz için önemi her zamankinden daha fazladır.
Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının talepleri de dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir
Yurttaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ve kolayca ulaşabilmelidir!
Bu koşulların sağlandığı günlerde 14 Mart’ı gerçek bir “bayram” gibi kutlamak dileğiyle…

MUSTAFA MOROĞLU
İZMİR MİLLETVEKİLİ