Moroğlu: 14 Mart Mücadele Günüdür


Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, AKP iktidarının performansa dayalı çalışma sistemi ve dayattığı çalışma koşullarının sağlık hizmetini iyice kötüleştirdiğini belirterek, iktidarın sağlık politikalarının çöktüğünü söyledi.

Sağlık hizmetinin özveri, gönüllülükk ve vicdanının birleştiği, toplumsal sorumluluğu yüksek olan kişilerin işi olduğunu belirten Moroğlu şöyle dedi:
“ Sağlık politikaları belirlenirken öncelikle çalışma koşulları ve talepleri açısından tüm sağlık çalışanlarının ve bağlı bulundukları örgütlerin görüşleri dikkate alınmalıdır. Oysa AKP iktidarının performansa dayalı çalışma sistemi ve çıkardığı yasalar ile dayattığı çalışma koşulları sağlık politikalarının çöktüğünü göstermektedir. Parası olanın tedavi olabildiği bu sistem, eşit ve nitelikli sağlık hizmeti alamayan vatandaşlarla doktorlarımızı karşı karşıya getirmektedir.”
Moroğlu, “Gezi Direnişi’nde hekimlik ve insanlık görevini yerine getiren doktorların yargılandığı, mesleki tecrübe ve uzmanlığın önemsenmediği, eğitim-araştırma hastanelerinin işletme gibi çalıştırıldığı, sağlık hizmetinin taşeronlaştırıldığı, tıp fakültelerinin eğitim odaklı olmaktan çıkarıldığı bu dönemde sağlık çalışanlarımızın toplumumuz için önemi her zamankinden daha fazladır” dedi.
Sağlık emekçilerinin çok zor koşullarda hizmet vermeye çalıştıklarını, sistemin deneme yanılma yoluyla sürekli değiştirildiğini belirten Moroğlu, “ Sağlık sistemi bu sektörde hizmet verenlerin talipleri alınarak yeniden düzenlenmelidir. Yurttaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine eşit bir şekilde ve kolayca ulaşabilmelerinin sağlanacağı bir sağlık politikasının gerçekleştirilmesi için mücadele zamanıdır. O yüzden 14 Mart bir bayram günü değil mücadelenin yükseldiği bir gün olmalıdır. CHP iktidarında sağlık hizmeti veren herkesin mutlu olacağı, halkın ücretsiz tedavi olabileceği günlerde, 14 Mart’ı bir bayram olarak kutlamayı diliyorum”diye konuştu.